هانیه لواف
هانیه لواف - ارزیاب، استعدادیاب، درمانگر کودک و نوجوان

هانیه لواف کارشناسی ارشد مشاوره (گرایش خانواده) از دانشگاه شهید بهشتی در مرکز مشاروه یاسان به عنوان استعدادیاب و آموزش دهنده والدین در نوجوانی فعالیت می کند.

وی علاوه بردارا بودن سابقه پژوهشی، تالیف و ترجمه کتب روانشناسی، کارگاه های متعددی نیز در زمینه کودک، نوجوان و خانواده برگزار کرده است.

رویکــرد

 • درمانگر کودک و نوجوان

 • آموزش مدیریت رفتاری والدین

 • ارزیاب تخصصی اختلالات و مشکلات رفتاری کودکان

 • مسلط بر تمامی رویکردهای فرزندپروری و دارای مدرک مربیگری تخصصی فرزندپروری (مربیگری مهارت های فرزند پروری کودک و نوجوان، فرزندپروری پیشرفته با رویکرد های دلبستگی، طرحواره درمانی، تئوری انتخاب، مایندفولنس و تعامل مثبت)

 • توانمندسازی روانی و اجتماعی کودک و نوجوان و آموزش مهارت های زندگی

 • متخصص سنجش هوش و استعدادیابی و اختلالات یادگیری کودک و نوجوان

 • مسلط به رویکرد  CBT(درمان شناختی_رفتاری) و طرحواره درمانی در درمان اختلالات اضطرابی و وسواس کودک و نوجوان، سوگ، جدایی والدین

 • آموزش مهارت های زندگی به کودکان

 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره (گرایش خانواده) از دانشگاه شهید بهشتی – 91 تا 93

 • کارشناسی مشاوره از دانشگاه الزهرا – 87 تا 91

 

دوره هاي آموزشي طي شده 

 • کارگاه تربیت درمانگر کودک و نوجوان، دکتر  الهام ده یادگاری، مرکز آرامش، 120 ساعت، مهر ماه 1398.

 • دوره جامع مربیگری فرزندپروری، دکتر سارا گودرزی، خانه خورشید، 100 ساعت، آبان ماه 1399.

 • کارگاه تشخیص و درمان بیش فعالی، دکتر سیما قدرتی، مرکز مشاوره شغلی و تحصیلی فرهیختگان جوان، 8 ساعت، بهمن ماه 1394.

 • اجرا و تفسیر تست اندریافت موضوع کودکان (CAT)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، تیرماه 1396.

 • کارگاه اجرا و تفسیر تست استانفورد بینه، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 12 ساعت، مهرماه 1395.

 • کارگاه  CBT کودک، دکتر کارینه طهماسیان، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 8 ساعت، آبان 1393. 

 • کارگاه ارزیابی اختلالات هیجانی (شناسایی، تشخیص و درمان)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10ساعت، مرداد 1398.

 • کارگاه آموزش تکنیک های توانمندی شناختی و حسی – حرکتی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10 ساعت، آذر 1395.

 • کارگاه مدیریت شکست های عاطفی، دکتر فرشته موتابی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، آذر ماه 1393.

 • کارگاه مهارت ها و سبک های فرزندپروری، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، اردیبهشت 1396.

 • کارگاه ارزیابی اختلال نقص توجه_ بیش فعالی/ تکانشی ( تشخیص، شناسایی و درمان)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10 ساعت، مهرماه 1398.

 • کارگاه مربیگری مهارت های زندگی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 16 ساعت، شهریور 1395.

 • کارگاه آموزشی سبک های فرزندپروری، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت

 • کارگاه آموزشی تحلیل و تفسیر نقاشی خانم دکتر فرزین راد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، شهریور 1396.

 • کارگاه آموزشی زبان بدن و تحلیل رفتار متقابل، جلال مسلمان یزدی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت، اردیبهشت 1397.

 • کارگاه مداخلات شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، شهریور 1395.

 • کارگاه کارورزی، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 150 ساعت، دی 1394.

 • کارگاه آموزشی فرزندپروری پیشرفته، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت، اردیبهشت 1397.

 • کارگاه مربیگری فرزندپروری، خانم دکتر سارا گودرزی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 8 ساعت، شهریور 1395.

 • کارگاه اختلالات کودک، دکتر حامد محمدی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 12ساعت، خرداد 1392.

 • کارگاه دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج (نظری و عملی)، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 50 ساعت، تیر 1394.

 • کارگاه اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون MMPI-2، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 24 ساعت، آذر 1394.

 • کارگاه دوره آموزشی مشاوره زوج و خانواده (زوج درمانی و خانواده درمانی)، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 72 ساعت، شهریور 1394.

 • کارگاه سکس تراپی، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 12 ساعت، اردیبهشت 1394.

 • کارگاه مهارت های مقابله ای در برخورد با استرس، دکتر اثباتی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، آذر 1391.

 • کارگاه نظریه انتخاب، دکتر حسام فیروزی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 8 ساعت، مهر ماه 1393.

 • کارگاه اختلالات روان شناختی کودک، دکتر خوشنویس، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، اردیبهشت 1392.

 • کارگاه اصول مشاوره تلفنی، دکتر نوروزی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، اردیبهشت 1392.

 • کارگاه مدل رهیاب در مشاوره، دکتر جنگوردی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 4 ساعت، اردیبهشت 1392.

 • کارگاه اصول رشد کودک، دکتر خوشنویس، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، خرداد 1392.

 • کارگاه درمان وسواس، دکتر آذردخت مفیدی، 6 ساعت، آذر ماه 1392.

 • کمک های اولیه سازمان بهزیستی، خانم حمزه، پرستار اورژانس تهران، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 22 ساعت، اردیبهشت 1398.

 • کارگاه اصول اساسی حمایت های روانی و اجتماعی، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، اردیبهشت 1398.

 • کارگاه مدیریت خشم، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، تیرماه 1398.

 • کارگاه مدیریت اضطراب و استرس، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، مرداد 1398.

 • کارگاه مدیریت و فنون مداخله در بحران، خانم دکتر تحقیقی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، شهریور 1398.

 • کارگاه مدیریت زندگی، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، شهریور 1398.

 • کارگاه درمان و مداخله در سوگ کودک، خانم دکتر صالحیان، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، آذر 1398.

 

سوابق حرفه ای

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، شماره عضویت ۱۴۵۵۷

 • عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در سال 1392 تا 1394

 • عضو تیم طرح محب (مشاوره حمایتی بلایای طبیعی) بهزیستی شمیرانات، از سال 98

 • درمانگر و ارزیاب مرکز یاسان، خانم دکتر آسیه اناری

 • درمانگر کلینیک دانشگاه شهید بهشتی، کلینیک مادر و کودک

 • درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی

 • درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی شیوا

 • درمانگر کلینیک رهنمون (هنر­آسای)، دکتر علی زاده محمدی در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۲

 • درمانگر کلینیک دانشگاه شهید بهشتی، بلوار کشاورز

 • درمانگر کلینیک پیشگامان سلامت در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

 • برگزاری کارگاه درمان اضطراب امتحان، دبیرستان دخترانه ایرج رستمی، منطقه ۵

 • ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در اردیبهشت ماه سال 1393 در دانشگاه شهید بهشتی

 • مسئول خط مشاوره تلفنی مرکز یاسان

 • مشاور خط تلفنی صدای یارا از سال 92 تا 94

 • مشاور خط تلفنی کودک فردا در سال 95

 • اجرا و تفسیر تست تهران استانفورد بینه

 • اجرا و تفسیر تست اندریافت موضوع کودکان (CAT)

 • برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های زندگی به کودکان در کلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی

 • برگزاری کارگاه مصاحبه بالینی با کودک و نوجوان و والدین برای دانشجویان در سال ۹۵

 • برگزاری کارگاه های بازی و رشد مادر و کودک

 • ارزیابی سلامت روانی و مشکلات رفتاری کودکان مهد زبان مهرداد

 

پژوهش، طرح پژوهشی، تالیف و ترجمه

 • نقش واسطه‎ای مشکلات درونی‎ سازی در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونی‎ سازی، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، فصلنامه روان شناسی تحولی، روانشناسان ایرانی.

 • نقش واسطه­ای مدل­های ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی ­سازی و برونی­ سازی شده دختران، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، دو فصلنامه انجمن روانشناسی خانواده ایرانی، دوره اول، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

 • ارتباط بین سبک­ زندگی با سبک فرزندپروری پدران: نقش عامل اعتیاد پدر، مجتبی حبیبی، هانیه لواف، محسن حاجی شیخی، مجله روانپزشکی و  روان­شناسی بالینی ایران

 • رابطه سبک­های زندگی و سبک­های فرزندپروری با در نظر گرفتن نقش تعدیل­ کنندگی معتاد بودن پدر: ششمین کنگره ملی آسیب­ شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

 • رابطه عملکرد خانواده و تصویر­بدنی در دختران نوجوان: نقش واسطه­ ای کمال­گرایی، هانیه لواف، سعید قنبری، ندا نظربلند، پروانه سبزواری، فصلنامه روانشناسی

 • اثربخشی مداخله شناختی _ رفتاری گروهی برکاهش اضطراب امتحان دختران دبستانی، سعید قنبری، هانیه لواف، کارینه طهماسیان، فرخنده احمدی پور، فصلنامه روانشناسی مدرسه

 

شیوه دریافت وقت مشاوره

لطفا برای دریافت وقت مشاوره از روانشناسان مرکز مشاوره یاسان از ساعت 9 تا 19 با دو شماره زیر تماس بگیرید يا از طریق واتس‌اپ پیام دهید. راحت ترين مسير براي فارسی زبانان خارج از کشور ارسال پيام از طریق واتس‌اپ است.

تماس با ما

تماس با ما

ارسال پیام و سوال

{{ nameForm1_error }}

{{ mobileForm1_error }}

9 - 4 = ?

رزرو وقت مشاوره