هانیه لواف
هانیه لواف - استعدادیاب و آموزش والدین در نوجوانی

هانیه لواف کارشناسی ارشد مشاوره (گرایش خانواده) از دانشگاه شهید بهشتی در مرکز مشاروه یاسان به عنوان استعدادیاب و آموزش دهنده والدین در نوجوانی فعالیت می کند.

وی علاوه بردارا بودن سابقه پژوهشی، تالیف و ترجمه کتب روانشناسی، کارگاه های متعددی نیز در زمینه کودک، نوجوان و خانواده برگزار کرده است.

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره (گرایش خانواده) از دانشگاه شهید بهشتی – 91 تا 93

 • کارشناسی مشاوره از دانشگاه الزهرا – 87 تا 91

 

دوره هاي آموزشي طي شده 

 • کارگاه تربیت درمانگر کودک و نوجوان، دکتر  الهام ده یادگاری، مرکز آرامش، 120 ساعت، مهر ماه 1398.

 • دوره جامع مربیگری فرزندپروری، دکتر سارا گودرزی، خانه خورشید، 100 ساعت، آبان ماه 1399.

 • کارگاه تشخیص و درمان بیش فعالی، دکتر سیما قدرتی، مرکز مشاوره شغلی و تحصیلی فرهیختگان جوان، 8 ساعت، بهمن ماه 1394.

 • اجرا و تفسیر تست اندریافت موضوع کودکان (CAT)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، تیرماه 1396.

 • کارگاه اجرا و تفسیر تست استانفورد بینه، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 12 ساعت، مهرماه 1395.

 • کارگاه  CBT کودک، دکتر کارینه طهماسیان، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 8 ساعت، آبان 1393. 

 • کارگاه ارزیابی اختلالات هیجانی (شناسایی، تشخیص و درمان)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10ساعت، مرداد 1398.

 • کارگاه آموزش تکنیک های توانمندی شناختی و حسی – حرکتی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10 ساعت، آذر 1395.

 • کارگاه مدیریت شکست های عاطفی، دکتر فرشته موتابی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، آذر ماه 1393.

 • کارگاه مهارت ها و سبک های فرزندپروری، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، اردیبهشت 1396.

 • کارگاه ارزیابی اختلال نقص توجه_ بیش فعالی/ تکانشی ( تشخیص، شناسایی و درمان)، دکتر کامبیز کامکاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 10 ساعت، مهرماه 1398.

 • کارگاه مربیگری مهارت های زندگی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 16 ساعت، شهریور 1395.

 • کارگاه آموزشی سبک های فرزندپروری، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت

 • کارگاه آموزشی تحلیل و تفسیر نقاشی خانم دکتر فرزین راد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، شهریور 1396.

 • کارگاه آموزشی زبان بدن و تحلیل رفتار متقابل، جلال مسلمان یزدی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت، اردیبهشت 1397.

 • کارگاه مداخلات شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی کودکان، دکتر سارا گودرزی، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 8 ساعت، شهریور 1395.

 • کارگاه کارورزی، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 150 ساعت، دی 1394.

 • کارگاه آموزشی فرزندپروری پیشرفته، دکتر یعقوب شفیعی فرد، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران، 5 ساعت، اردیبهشت 1397.

 • کارگاه مربیگری فرزندپروری، خانم دکتر سارا گودرزی، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیاء، 8 ساعت، شهریور 1395.

 • کارگاه اختلالات کودک، دکتر حامد محمدی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 12ساعت، خرداد 1392.

 • کارگاه دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج (نظری و عملی)، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 50 ساعت، تیر 1394.

 • کارگاه اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون MMPI-2، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 24 ساعت، آذر 1394.

 • کارگاه دوره آموزشی مشاوره زوج و خانواده (زوج درمانی و خانواده درمانی)، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 72 ساعت، شهریور 1394.

 • کارگاه سکس تراپی، دکتر مهین حاجی سید نصیر، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا، 12 ساعت، اردیبهشت 1394.

 • کارگاه مهارت های مقابله ای در برخورد با استرس، دکتر اثباتی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، آذر 1391.

 • کارگاه نظریه انتخاب، دکتر حسام فیروزی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 8 ساعت، مهر ماه 1393.

 • کارگاه اختلالات روان شناختی کودک، دکتر خوشنویس، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، اردیبهشت 1392.

 • کارگاه اصول مشاوره تلفنی، دکتر نوروزی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، اردیبهشت 1392.

 • کارگاه مدل رهیاب در مشاوره، دکتر جنگوردی، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 4 ساعت، اردیبهشت 1392.

 • کارگاه اصول رشد کودک، دکتر خوشنویس، انجمن حمایت از حقوق کودکان، 6 ساعت، خرداد 1392.

 • کارگاه درمان وسواس، دکتر آذردخت مفیدی، 6 ساعت، آذر ماه 1392.

 • کمک های اولیه سازمان بهزیستی، خانم حمزه، پرستار اورژانس تهران، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 22 ساعت، اردیبهشت 1398.

 • کارگاه اصول اساسی حمایت های روانی و اجتماعی، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، اردیبهشت 1398.

 • کارگاه مدیریت خشم، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، تیرماه 1398.

 • کارگاه مدیریت اضطراب و استرس، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، مرداد 1398.

 • کارگاه مدیریت و فنون مداخله در بحران، خانم دکتر تحقیقی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، شهریور 1398.

 • کارگاه مدیریت زندگی، دکتر دمیرچی، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، شهریور 1398.

 • کارگاه درمان و مداخله در سوگ کودک، خانم دکتر صالحیان، جمعیت هلال احمر استان تهران (شمیرانات)، 6 ساعت، آذر 1398.

 

سوابق حرفه ای

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، شماره عضویت ۱۴۵۵۷

 • عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در سال 1392 تا 1394

 • عضو تیم طرح محب (مشاوره حمایتی بلایای طبیعی) بهزیستی شمیرانات، از سال 98

 • درمانگر و ارزیاب مرکز یاسان، خانم دکتر آسیه اناری

 • درمانگر کلینیک دانشگاه شهید بهشتی، کلینیک مادر و کودک

 • درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی

 • درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی شیوا

 • درمانگر کلینیک رهنمون (هنر­آسای)، دکتر علی زاده محمدی در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۲

 • درمانگر کلینیک دانشگاه شهید بهشتی، بلوار کشاورز

 • درمانگر کلینیک پیشگامان سلامت در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

 • برگزاری کارگاه درمان اضطراب امتحان، دبیرستان دخترانه ایرج رستمی، منطقه ۵

 • ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده در اردیبهشت ماه سال 1393 در دانشگاه شهید بهشتی

 • مسئول خط مشاوره تلفنی مرکز یاسان

 • مشاور خط تلفنی صدای یارا از سال 92 تا 94

 • مشاور خط تلفنی کودک فردا در سال 95

 • اجرا و تفسیر تست تهران استانفورد بینه

 • اجرا و تفسیر تست اندریافت موضوع کودکان (CAT)

 • برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های زندگی به کودکان در کلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی

 • برگزاری کارگاه مصاحبه بالینی با کودک و نوجوان و والدین برای دانشجویان در سال ۹۵

 • برگزاری کارگاه های بازی و رشد مادر و کودک

 • ارزیابی سلامت روانی و مشکلات رفتاری کودکان مهد زبان مهرداد

 

پژوهش، طرح پژوهشی، تالیف و ترجمه

 • نقش واسطه‎ای مشکلات درونی‎ سازی در رابطه ناگویی هیجانی و مشکلات برونی‎ سازی، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، فصلنامه روان شناسی تحولی، روانشناسان ایرانی.

 • نقش واسطه­ای مدل­های ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی ­سازی و برونی­ سازی شده دختران، هانیه لواف، سعید قنبری، امید شکری، دو فصلنامه انجمن روانشناسی خانواده ایرانی، دوره اول، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

 • ارتباط بین سبک­ زندگی با سبک فرزندپروری پدران: نقش عامل اعتیاد پدر، مجتبی حبیبی، هانیه لواف، محسن حاجی شیخی، مجله روانپزشکی و  روان­شناسی بالینی ایران

 • رابطه سبک­های زندگی و سبک­های فرزندپروری با در نظر گرفتن نقش تعدیل­ کنندگی معتاد بودن پدر: ششمین کنگره ملی آسیب­ شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

 • رابطه عملکرد خانواده و تصویر­بدنی در دختران نوجوان: نقش واسطه­ ای کمال­گرایی، هانیه لواف، سعید قنبری، ندا نظربلند، پروانه سبزواری، فصلنامه روانشناسی

 • اثربخشی مداخله شناختی _ رفتاری گروهی برکاهش اضطراب امتحان دختران دبستانی، سعید قنبری، هانیه لواف، کارینه طهماسیان، فرخنده احمدی پور، فصلنامه روانشناسی مدرسه

ارسال پیام و سوال

9 - 2 = ?

رزرو وقت مشاوره