بسته‌های آموزشی یاسان

 ما در مرکز مشاوره یاسان، با ارائه بسته‌‌های آموزشی ویدیویی بر آن شدیم تا از سلامت روان خانواده ایرانی حمایت کنیم.

این بسته‌ها در قالب فایل‌های ویدیویی و توسط بهترین متخصصان روانشناسی کودک کشور تهیه شده‌اند تا شما بتوانید از هر بخشی از ایران و جهان و در هر ساعتی که تمایل داشتید، این فایل‌های آموزشی را ببینید.

همچین برای رفاه حال عزیزانی که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند، فایل صوتی آموزش‌ها نیز قرار گرفته‌ است. شما می‌توانید قبل از انتخاب دوره، بخشی از آن را به صورت رایگان دانلود کنید.

 ما در مرکز مشاوره یاسان، با ارائه بسته‌‌های آموزشی ویدیویی بر آن شدیم تا از سلامت روان خانواده ایرانی حمایت کنیم.

این بسته‌ها در قالب فایل‌های ویدیویی و توسط بهترین متخصصان روانشناسی کودک کشور تهیه شده‌اند تا شما بتوانید از هر بخشی از ایران و جهان و در هر ساعتی که تمایل داشتید، این فایل‌های آموزشی را ببینید.

همچین برای رفاه حال عزیزانی که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند، فایل صوتی آموزش‌ها نیز قرار گرفته‌ است. شما می‌توانید قبل از انتخاب دوره، بخشی از آن را به صورت رایگان دانلود کنید.