بسته‌ های آموزشی تربیت فرزند یاسان

همه والدین می‌خواهند بهترین پدر یا مادر برای فرزندان‌شان باشند، اما اغلب توصیه‌های متناقض اطرافیان درباره نحوه تربیت فرزند، آنها را گیج و سردرگم می کند یا در برخی از مواقع در حل برخی از مشکلات فرزندپروری دچار ناامیدی و استیصال می‌شوند. ‌

با توجه به اینکه شخصیت بزرگسالی فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی ساخته می‌شود، سخت است که برای تربیت آنها به هرکسی اعتماد کرد. بر همین اساس مرکز مشاوره یاسان با هدف تامین سلامت روان خانواده ایرانی بسته‌‌های آموزشی تربیت فرزند را توسط بهترین و شناخته شده ترین روانشناسان کودک و نوجوان کشور تهیه کرده است.

بسته های آموزشی تربیت فرزند یاسان برای سنین و مراحل مختلف طراحی شده‌اند؛ به طوری که به نیازهای شما از زمان نوزادی تا نوجوانی فرزندتان پاسخ‌های به‌روز، شفاف و کاربردی می‌دهد؛ در واقع بسته آموزشی تربیت کودک و نوجوان یاسان شامل مهمترین موضوعات فرزندپروی و به روزترین پاسخ های روانشناسی است. همچنین در دوره تربیت فرزند با انواع سبک های فرزندپروی آشنا خواهید شد. 

همچنین برخی از دوره های آموزشی مرکز مشاوره  به شما به‌عنوان والدین کمک می‌کند در جریان تربیت فرزندان از خود نیز مراقبت بهتری داشته باشید.

دوره‌های آموزشی تربیت فرزند در قالب فایل‌های ویدیویی، توسط بهترین متخصصان روانشناسی کودک و نوجوان کشور تهیه شده‌اند تا شما بتوانید از هر کجای ایران و جهان و در هر ساعتی که تمایل داشتید، این فایل‌های آموزشی را ببینید.

همه والدین می‌خواهند بهترین پدر یا مادر برای فرزندان‌شان باشند، اما اغلب توصیه‌های متناقض اطرافیان درباره نحوه تربیت فرزند، آنها را گیج و سردرگم می کند یا در برخی از مواقع در حل برخی از مشکلات فرزندپروری دچار ناامیدی و استیصال می‌شوند. ‌

با توجه به اینکه شخصیت بزرگسالی فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی ساخته می‌شود، سخت است که برای تربیت آنها به هرکسی اعتماد کرد. بر همین اساس مرکز مشاوره یاسان با هدف تامین سلامت روان خانواده ایرانی بسته‌‌های آموزشی تربیت فرزند را توسط بهترین و شناخته شده ترین روانشناسان کودک و نوجوان کشور تهیه کرده است.

بسته های آموزشی تربیت فرزند یاسان برای سنین و مراحل مختلف طراحی شده‌اند؛ به طوری که به نیازهای شما از زمان نوزادی تا نوجوانی فرزندتان پاسخ‌های به‌روز، شفاف و کاربردی می‌دهد؛ در واقع بسته آموزشی تربیت کودک و نوجوان یاسان شامل مهمترین موضوعات فرزندپروی و به روزترین پاسخ های روانشناسی است. همچنین در دوره تربیت فرزند با انواع سبک های فرزندپروی آشنا خواهید شد. 

همچنین برخی از دوره های آموزشی مرکز مشاوره  به شما به‌عنوان والدین کمک می‌کند در جریان تربیت فرزندان از خود نیز مراقبت بهتری داشته باشید.

دوره‌های آموزشی تربیت فرزند در قالب فایل‌های ویدیویی، توسط بهترین متخصصان روانشناسی کودک و نوجوان کشور تهیه شده‌اند تا شما بتوانید از هر کجای ایران و جهان و در هر ساعتی که تمایل داشتید، این فایل‌های آموزشی را ببینید.