کتاب

انتشارات یاسما وابسته به مرکز مشاوره یاسان از سال 1399 کار خود را شروع کرد. هدف ما انتشار کتاب‌های کاربردی و هدفمند در زمینه روانشناسی کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده است. همچنین سعی ما بر این است که بتوانیم زمینه‌های رشد فردی برای هموطنانمان فراهم کنیم.

کتاب‌های انتشارات یاسما در قالب‌ کتاب صوتی و کتاب الکترونیکی هم به مخاطبان عرضه می‌شود تا مخاطب کتابخوان‌ ما بتواند بر اساس سلیقه خود کتاب چاپی را تهیه کند یا کتاب‌ صوتی و الکترونیک را دانلود کند. شما می‌توانید ویدیوی معرفی کتاب را به صورت رایگان دانلود کنید تا با محتوای کتاب بیشتر آشنا شوید.

انتشارات یاسما وابسته به مرکز مشاوره یاسان از سال 1399 کار خود را شروع کرد. هدف ما انتشار کتاب‌های کاربردی و هدفمند در زمینه روانشناسی کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده است. همچنین سعی ما بر این است که بتوانیم زمینه‌های رشد فردی برای هموطنانمان فراهم کنیم.

کتاب‌های انتشارات یاسما در قالب‌ کتاب صوتی و کتاب الکترونیکی هم به مخاطبان عرضه می‌شود تا مخاطب کتابخوان‌ ما بتواند بر اساس سلیقه خود کتاب چاپی را تهیه کند یا کتاب‌ صوتی و الکترونیک را دانلود کند. شما می‌توانید ویدیوی معرفی کتاب را به صورت رایگان دانلود کنید تا با محتوای کتاب بیشتر آشنا شوید.