ایده اولیه راه‌اندازی خانه توانمندسازی نوجوان به عنوان یک NGO مستقل، از سال‌ها فعالیت بالینی ما در حیطه مشاوره با نوجوانان نشات گرفته است.

نوجوانان مناطق محروم به علت دسترسی نداشتن به بسیاری از امکانات، سرخورده و ناامید می‌شوند و آسیب‌های زیادی را تا بزرگسالی با خود حمل می کنند؛ چرا که آنها در معرض آسیب‌هایی چون اعتیاد، ترک تحصیل، ازدواج زودهنگام و تکرار زندگی والدین خود هستند.

بسیاری از این نوجوانان با توانمند شدن برای مقابله با این آسیب‌ها، در اختیار گذاشتن فضایی برای ورزش و پر کردن اوقات فراغت، راهنمایی و مشاوره صحیح تحصیلی، برطرف کردن ضعف‌های درسی خود و در ارتباط بودن با بزرگسالانی حمایتگر، دلسوز، توانا و مشفق می‌توانند آینده بهتری برای خود رقم بزنند.

به همین دلیل مدیر مرکز مشاوره یاسان تصمیم گرفت با ثبت خانه توانمندسازی نوجوان و ارائه خدمات روانشناسی و توانمندسازی رایگان، زمینه را برای خدمت به نوجوانان ایران زمین فراهم کند.

شما هم می‌توانید با کمک‌های مالی خود، حامی نوجوانان مناطق محروم سرزمینمان باشید.

در توانمندسازی نوجوانان مناطق محروم سهیم شوید.