آزاده جباری
آزاده جباری - درمانگر بزرگسال، زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج

آزاده جباری با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی در مرکز مشاوره یاسان به عنوان مشاور ازدواج و زوج درمانگر فعالیت می کند.

سوابق تحصيلي

 • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه تربیت معلم تهران -1391

 • کارشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی از دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1387

 

توانمندی ها و مهارت های حرفه ای

 • روان درمانی کودک و نوجوان

 • زوج درمانی

 • مداخلات در روابط فرازناشویی با رویکرد CBT

 • تسلط به مباحث آموزشی و نیازسنجی آموزشی

 • تسلط به تئوری انتخاب در درمان

 

سوابق اجرایی

 • فعالیت در زمینه مباحث صنعتی سازمانی – به مدت 14 سال

 • مشاور و روان درمانگر مرکز مشاوره رهیاب – به مدت 3 سال

 • مشاور و روان درمانگر مرکز مشاوره صبا – به مدت 2 سال

 • روان درمانگر در مطب دکتر افسانه صحت – به مدت 1 سال

 • کارشناس مرکز راهبری توسعه و خدمات مشاوره سازمان بهزیستی کل کشور – به مدت 2 سال

 • کارشناس ارشد معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کل کشور – به مدت 3 سال

 

سوابق علمی وپژوهشی

 • طراحی و ساخت آزمون پیشرفت تحصیلی درس شیمی دوره دبیرستان در دانش آموزان شهر تهران بر اساس نظریه کلاسیک و نظریه پرسش و پاسخ - دانشگاه خوارزمی – 1391- غلامرضا صرامی (مشاوره علمی طرح) - آزاده جباری

 • مطالعه  و اجرای طرح غربالگری اضطراب کودکان 5- 6 سال کل کشور - سازمان بهزیستی- 1394 تا 1396- دکتر قنبری (مشاوره علمی طرح) - آزاده جباری

 • مطالعه و اجرای تاسیس مدارس دوستدار زندگی - سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش – 1395 تا 1396- آزاده جباری

 

کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی

 • DSM IV-TR - بهزیستی کل کشور

 • فنون پیشرفته در CBT - مرکز مشاوره سگال

 • مداخله در خیانت های زناشویی - مرکز مشاوره آرمانا

 • زوج درمانی - مرکز مشاوره سگال

 • درمان خیانت در زناشویی - مرکز مشاوره سگال

 • درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان - مرکز مشاوره سگال

 • درمان شناختی رفتاری افسردگی کودکان - مرکز مشاوره سگال

 • قصه درمانی شناختی رفتاری - مرکز مشاوره سگال

 • بازی درمانی شناختی رفتاری - مرکز مشاوره سگال

 • درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی(افسردگی، اضطراب، وسواس) - مرکز مشاوره سگال

 • پروتکل تشخیص و درمان اضطراب کودکان - سازمان بهزیستی

 • پروتکل درمانی اضطراب کودکان با رویکرد دلبستگی - سازمان بهزیستی

 • والدگری - سازمان بهزیستی

 • دوره‌های تقویت خانواده - سازمان برابری نژادهای انگلستان

 • مدیریت رفتاری نوجوان و توانمندسازی خانواده - سازمان بهزیستی

 • مهارت‌های ارتباطی بدون خشونت - سازمان بهزیستی

 • مهارت‌های مشارکتی برای فعالیتهای مدارس و نوجوانان - سازمان بهزیستی

ارسال پیام و سوال

4 + 7 = ?

رزرو وقت مشاوره