اوتیسم در کودکان

سالومه پژمان، روانشناس بالینی کودک و نوجوان و متخصص در زمینه اوتیسم شانه های اوتیسم در کودکان و درمان آن را تشریح کرده است.

اوتیسم در کودکان

۰۳ خرداد ۱۴۰۰