انواع تله های شخصیتی که زندگی را خراب می کنند

  • دکتر عطیه سروش

    روان درمانگر جوانان

    تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

انواع  تله های شخصیتی که زندگی را خراب می کنند

تله‌های رفتاری، الگوهایی هستند که ما به صورت ناخودآگاه در رفتارمان تکرار می‌کنیم. دکتر عطیه سروش، روانشناس و طرحواره درمانگر در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.

 

برچسب ها:

تله‌های رفتاری، الگوهایی هستند که ما به صورت ناخودآگاه در رفتارمان تکرار می‌کنیم. دکتر عطیه سروش، روانشناس و طرحواره درمانگر در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.

 

تله‌های رفتاری، الگوهایی هستند که ما به صورت ناخودآگاه در رفتارمان تکرار می‌کنیم. دکتر عطیه سروش، روانشناس و طرحواره درمانگر در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.

 
دریافت وقت مشاوره