سوگل هوبه افزا
سوگل هوبه افزا - روانشناس نوجوان

سوگل هوبه افزا با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عضویت در سازمان نظام روانشناسی در مرکز مشاوره یاسان به عنوان روانشناس نوجوان فعالیت می کند.

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات - بهمن ماه 1392 تا تیر ماه 1395

 • کارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی - مهرماه 1383 تا تیر1387

 

سوابق کاری

 • بنياد خيريه اوتيسم تحت مديريت جناب زجاجي و تحت نظارت و آموزش جناب نعيمي به مدت یکسال؛ آموزش شناختی و ذهنی (توانمند سازی شناختی ) کودکان اوتیسم

 • كلينيك آريان تحت مدیریت جناب مجید نعیمی؛ سمت ارتباط درمانگر اوتيسم (توانمند سازی ارتباطی)

 • مدرسه اوتيسم آيين مهرورزي تحت مديريت سرکارخانم موسوي نژاد به مدت پنج سال؛ لگو تراپي و رفتار درمانی با رويكرد ABA براي كودكان اوتيسم به صورت انفرادي.

 • مدرسه اوتيسم آيين مهرورزي تحت نظارت جناب دکتر مجید ابراهیمی پور؛ مشاوره و كار با دستگاه نورو فيدبك و TDCS از روي پروتكل درماني تعیین شده توسط دکتر.

 • مدرسه راه رشد به مدت یک سال؛ مشاور متوسطه یک.

 

دوره های تخصصی گذرانده شده

 • دوره مقدماتي ABAاز دانشگاه شهيد بهشتي مدرس پروفسور پور اعتماد.

 • خانواده درماني دانشگاه تهران مدرس دكتر هومن نامور.

 • دوره مقدماتی تربيت درمانگر كودك مدرس دكتر كارينه طهماسيان به مدت 100 ساعت.

 • دوره پیشرفته تربيت درمانگر كودك مدرس دكتر كارينه طهماسيان به مدت 60 ساعت.

 • سوپرویژن نوجوان مدرس آسیه اناری.

 • دوره مقدماتی تربیت درمانگر رفتار درمانی عقلانی هیجانی(REBT) در موسسه انیستیتو رفتار مدرس دکتر هومن نامور به مدت 40 ساعت؛

 • دوره پیشرفته تربیت درمانگر رفتار درمانی عقلانی هیجانی(REBT) در موسسه انیستیتو رفتار مدرس دکتر هومن نامور به مدت 60 ساعت.

 • دوره درمان افسردگي با رويكرد rebt

ارسال پیام و سوال

{{ nameForm1_error }}

{{ mobileForm1_error }}

4 + 9 = ?

رزرو وقت مشاوره