• تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

دوره پیش نوجوانی

در فاصله 10 تا 14 سالگی دوره پيش نوجوانی شروع می‌شود. این دوره شروع آرام تغييرات جسمی و روحی است برای فردی كه در حال انتقال از كودكی به نوجوانی است. نشانه هايی از پرخاشگری و تمايل به استقـــــلال در اين دوره سنی بروز می كند.

دوره پيش نوجوانی باعث می شود فرد احساسات مبهمی را تجربه كند كه خودش هم از چرايی آنها اطلاع ندارد، به اين دليل كه در حال ديدن دنيا از يك دريچه جديد است.

بايد بدانيم اين تازه شروع دوره پر تلاطم نوجواني است و كساني كه دوره پيش نوجوانی را در كنار يك درمانگر پيش نوجوان تجربه می كنند، نوجوانی بسيار بهتری خواهند داشت.

برای دریافت وقت از مشاوره پیش نوجوان یــــــاســـان کلیک کنید.