الهه عزیزی
الهه عزیزی - درمانگر نوجوان

الهه عزیزی، با مدرک کارشناس ارشد روانشناسی به عنوان درمانگر نوجوان با مرکز مشاوره یاسان همکاری می کند.

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی از دانشگاه شهید بهشتی 1387- 1390

 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شاهد 1383 - 1387                 

 

دوره های آموزشی

 • درمان شناختی رفتاری کودک نوجوان/ دکتر طهماسیان/ 16ساعت/ دانشگاه شهید بهشتی

 • طرحواره درمانی کودک و نوجوان / خانم دکتر شعبان/ 16ساعت/ مرکز افق سلامت

 • هنردرمانی کودک و نوجوان با رویکرد روابط موضوعی/ خانم دکتر صادقی/30 ساعت/ دپارتمان روانکاوی و روان درمانی پویشی

 • هنردرمانی کودک و نوجوان/ آقای مهدی حسینی/ 8 ساعت/ مرکز رهنمون   

 • فرزندپروری نوجوان/ خانم دکتر اناری/ 16ساعت/ مرکز جهاددانشگاهی     

 • درمان مراجع محور نوجوان/ خانم دکتر اناری/ 16 ساعت/ دانشگاه شهید بهشتی    

 • ارتباط درمانی با کودک و نوجوان/ خانم دکتر طهماسیان/ 8ساعت/ مرکز مشاوره سگال

 • دوره کامل رفتار درمانی دیالیکتیک/ خانم دکتر صلواتی/300ساعت/ مرکز مشاوره رهایی 

 • کارگاه پیشگیری از اعتیاد کودک و نوجوان/16ساعت/ unodc      

 • درمان act / آقای دکتر امیدی/ 16 ساعت / بهزیستی کل مشهد 

 • هنردرمانی/16 ساعت/ جهاد دانشگاهی تهران   

 • بازی درمانی کودک و نوجوان/ خانم دکتر طهماسیان/ 8 ساعت/ انجمن بالینی کودک و نوجوان

 • درمان افسردگی نوجوان/ خانم دکتر موتابی/ 8 ساعت/ دانشگاه شهید بهشتی  

 

سوابق کاری

 • کودک و نوجوان/ شناختی رفتاری/ کلینیک تخصصی کودک و نوجوان خانم دکتر عربگل/ سوپروایز دکتر عربگل/ 1388 تا 1390

 • نوجوان و جوان/ شناختی رفتاری/  مرکز مشاوره فردوسی/ سوپروایز آقای دکتر مشهدی و خانم دکتر طهماسیان/ 1390 تا 1394 

 • کودک و نوجوان/ شناختی رفتاری و رویکرهای موج نو و طرحواره/ مرکز مشاوره اندیشه و رفتار/ سوپروایز خانم دکتر اناری/ 1392 تا کنون      

 • کودک و نوجوان/ شناختی رفتاری، اکت، طرحواره و مراجع محور/ مرکز مشاوره سروش/ سوپروایز خانم دکتر اناری/1394 تا کنون               

 • کودک و نوجوان/ شناختی رفتاری، اکت، طرحواره و مراجع محور/ مرکز جهاددانشگاهی/ سوپروایز خانم دکتر اناری/ 1396 تا کنون              

 • کودک و نوجوان/ شناختی رفتاری، اکت، طرحواره و مراجع محور/ مرکز مشاوره صنعتگر/ سوپروایز      خانم دکتر اناری/ 1398 تا کنون          

 

علایق پژوهشی

 • درمان اختلالات در حوزه نوجوان

 • فرزندپروری با رویکردها مختلف در حوزه نوجوان

 • ارتباط والد و نوجوان

 • سردرهای نوجوانان

 

تألیف و ترجمه کتاب

 • از ترسو تا ببر/ دکتر تیموری، دکتر مشهدی و الهه عزیزی/ نشر فرا انگیزش

 • غلبه بر وسواس جبری در کودک و نوجوانان/ دکتر مشهدی، مهدیه موسوی و الهه عزیز/ نشر فرا انگیزش

 • فرزندپروی کودکان و نوجوانان طلاق/ دکتر مشهدی و الهه عزیزی/ نشر فرا انگیزش

 

عضویت در انجمن‌ها

 • عضو انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

سوابق تدریس یا برگزاری کارگاه

 • فرزندپروری کودک/16 ساعت/ عمومی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ 1393

 • فرزندپروری نوجوان/ 16ساعت/ عموی و دانشجویان/ دانشگاه فردوسی مشهد/ 1394

 • مدیریت رفتار کودک و نوجوان/ 60 ساعت/ مربیان/ کانون مهد کودک مشهد/ 1396

 • تربیت جنسی نوجوان/ 8ساعت/ والدین/ جهاددانشگاهی مشهد/ 1397

 • فرزندپروری نوجوان/24 ساعت/ کارمندان/ شهرداری مشهد/ 1398

 • مدیریت اضطراب نوجوان/  8ساعت/ والدین و نوجوانان/ مدارس نمونه دولتی مشهد/ 1399

 • والدگری نوجوان در ایام کرونا/ 4 ساعت/ روانشناسان و والدین/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ 1400

ارسال پیام و سوال

{{ nameForm1_error }}

{{ mobileForm1_error }}

4 + 9 = ?

رزرو وقت مشاوره