چرا باید استعدادهای کودک را شناسایی کنیم؟

هانیه لواف، ارزیاب و استعدادیاب کودک مرکز مشاوره یاسان در این پادکست درباره اهمیت استعدادیابی کودک و مزیت های آن صحبت کرده است.

چرا باید استعدادهای کودک را شناسایی کنیم؟

۱۰ مهر ۱۴۰۰