زهرا منوچهری
زهرا منوچهری - کوچ نوجوان

زهرا منوچهری با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در مرکز مشاوره یاسان به عنوان کوچ (مربی) نوجوان فعالیت می کند.

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه شهید بهشتی - 97 تا 99

عنوان پایان نامه: ارتباط بین مدل پنج عاملی شخصیت با معناداری زندگی و ابعاد معنا در میان نوجوانان ایرانی

 

سایر دوره های گذرانده

  • کارگاه آموزش مهارت های زندگی ویژه استعدادهای برتر/ تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان با همکاری مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی شریف

  • دوره آموزشی ویژه مربی مهدکودک/ مرکز آموزش جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

  • کارگاه آموزش تخصصی مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-5  / مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

  • کارگاه آموزش تخصصی گروه درمانی تبادلی پویا / مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

  • کارگاه آموزش تخصصی دوره پیشرفته گروه درمانی تبادلی پویا/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

  • دوره سوپرویژن روان‌درمانگری مراجع محور نوجوان / مرکز مشاوره کودک و نوجوان یاسان

  • کارگاه روان درمانی مراجع محور نوجوان / مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

موضوعات مورد علاقه

  • روان درمانگری نوجوان

  • روان درمانی اگزیستانسیال و مراجع محور

ارسال پیام و سوال

2 + 8 = ?

رزرو وقت مشاوره