• تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

مشاوره پیش از ازدواج

افرادی که قصد ازدواج دارند با انتخابی سرنوشت ساز روبرو هستند. انتخابی که باید با شناخت بهتر و یادگیری مهارت های لازم انجام شود. و زندگی مشترک پویا و رضایت مند داشته باشند. متخصص این حوزه با مصاحبه و انجام تست های معتبر روان شناسی به شما کمک خواهد کرد با ویژگی های یکدیگر بیشتر آشنا شوید و میزان سازگاری و ناسازگاری هر یک از شما در حیطه های مختلف را بیان خواهد کرد.

 

همچنین با توجه به نیمرخ روان شناختی هریک از شما آموزش هایی که برای شروع زندگی مشترک ضروری است را دریافت خواهید کرد تا با چالش های پیش رو بیشتر آشنا شوید. تعداد جلسات: ۴-۵ جلسه ارزیابی و ارائه نتیجه ارزیابی؛ تعداد جلسات آموزش با توافق طرفین با توجه به نتیجه جلسه ارزیابی تصمیم گیری خواهد شد.

 

برای دریافت وقت مشاوره قبل از ازدواج کلیک کنید.