• تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

زوج درمانی

در فرآیند زوج درمانی همسران به کمک روان درمانگر به اهداف زیر دست خواهند یافت:

  • شناسایی علل و عوامل تعارضات و نقش هر یک در ایجاد آن،

 

  • کمک به حل تعارضات به شیوه سازنده،

 

  • یادگیری مهارت های ارتباطی و فنون حل مسئله،

 

  • توافق و تلاش آخر قبل از تصمیم به جدایی و طلاق

 

در جلسات زوج درمانی پس از ۴ جلسه ارزیابی اولیه و ارائه پروتکل درمانی توسط زوج درمانگر تصمیم برای ادامه زوج درمانی گرفته خواهد شد.

 

برای دریافت وقت از متخصص زوج درمانگر کلیک کنید.