اتاق بازی مرکز مشاوره یاسان

اتاق بازی مرکز مشاوره یاسان

بازی درمانی شیوه‌ از درمان است که بیشتر برای کودکان استفاده می‌شود؛ چون کودکان نمی‌توانند به‌‌طور واضح و شفاف احساسات یا مشکلاتشان را برای والدین یا سایر بزرگسالان بیان کنند؛ در واقع بازی اولین و مهم‌ترین شیوه‌ ارتباطی کودک است.

از طریق بازی می‌توان احساسات و افکار او را از ضمیر ناهشیار به سطح هوشیار آورد. مهم‌ترین مساله در بازی‌درمانی این است که بچه‌ها به خوبی با آن ارتباط می‌گیرند؛ زیرا شبیه سایر مکالمات روزمره‌ای که با یک بزرگسال انجام می‌شود نیست و به همین دلیل است که رویکرد درمانی به خود می‌گیرد.

اما بازی درمانگر علاوه بر اینکه می‌تواند با استفاده از بازی به بینش و درک درستی از مشکلات کودک برسد، به کودک در کشف احساسات و مقابله با آسیب‌های حل نشده کمک می‌کند. در واقع کودکان از طریق بازی درمانی مکانیزم‌های مقابله‌ای جدید و نحوه‌ تغییر رفتارهای نامناسب را می‌آموزند. 

برای مطالعه بیشتر درباره بـــازی درمـــانی کلیک کنید