کارگاه: من دارم نوجوان می‌شم | مرکز مشاوره یاسان |

کارگاه من دارم نوجوان می‌شم

کارگاه "من دارم نوجوان می‌شم" توسط دکتر شایسته شکوفه فرد، روانشناس کودک و نوجوان با هدف آماده سازی کودکان 10 تا 14 سال برای ورود به مرحله نوجوانی برگزار شد.  در این کارگاه کودکان مهارتهای خودآگاهی، حل مسئله و ارتباط گیری را یاد می گیرند.