کارگاه: من دارم نوجوان می‌شم | مرکز مشاوره یاسان |

کارگاه من دارم نوجوان می‌شم

کارگاه "من دارم نوجوان می‌شم" توسط دکتر شایسته شکوفه فرد، روانشناس کودک و نوجوان با هدف آماده سازی کودکان 9 تا 11 سال برای ورود به مرحله نوجوانی برگزار می شود.  در این کارگاه کودکان مهارتهای خودآگاهی، حل مسئله و ارتباط گیری را یاد می گیرند.

کارگاه  "من دارم نوجوان می‌شم" به صورت حضوری و هر فصل برگزار می شود. برای ثبت نام کودک خود در کارگاه " من دارم نوجوان می شم" کلیک کنید.