گزارش تصویری از ورکشاپ کودکانه هنردرمانی

ورکشاپ عیدانه 1400

 ورکشاپ عیدانه کودکان ویژه گروه سنی 4 تا 10 سال با هدف یادگیری مهارتهای کار گروهی و افزایش خلاقیت و اعتماد به نفس در کودکان توسط ریحانه اناری، بازی درمانگر و هنردرمانگر مرکز مشاوره یاسان برگزار شد.