آنچه نوجوانی را به دوره ای سراسر فشار و تهدید برای خانواده ها بدل می کند؛ فرایند هویت یابی، استقلال و یافتن مسیر زندگی خود است. تصور کنید در این شرایط پر از بی ثباتی و تغییر؛ نوجوان علاوه بر مشکلات درونی با مسائل بیرونی چون فقر، مشکلات خانوادگی، اعتیاد، مسائل تحصیلی و زندگی در محلات حاشیه نشین و پرخطر نیز مواجهه باشند. این خانواده ها و فرزندانشان با داشتن امکانات آموزشی، روانشناختی و ورزشی مناسب می توانند گذار موفقیت آمیز از دوران نوجوانی را تجربه کرده و به بزرگسالانی متفاوت با بافتی که در آن بزرگ شده اند؛ تغییر یابند و چه ارزشی بالاتر از تغییر زندگی یک انسان که به معنای تغییر زندگی یک نسل است...
 
دست در دست هم دهیم به مهر!

برچسب ها:

در توانمندسازی نوجوانان مناطق محروم سهیم شوید.

نظرات کاربران

ارسال پیام و سوال

{{ nameForm1_error }}

{{ mobileForm1_error }}

5 + 8 = ?