گزارش تصویری کارگاه "کوچینگ نوجوان | مرکز مشاوره یاسان

کارگاه کوچینگ نوجوان

 در کارگاه "کوچینگ نوجوان"، دکتر آسیه اناری، عضوی هیئت مدیره انجمن روانشناسی کودک و نوجوان مهارت‌های خودشناسی، شناخت اهداف و ارزش‌ها، زندگی هوشمندانه، مسئوليت‌پذيری را به نوجوان شما آموزش می دهد.

برای مطالعه جزئیات بیشتر این کارگاه کلیک کنید: کارگاه کوچینگ نوجوان