دکتر سروش محمدی کلهری
دکتر سروش محمدی کلهری - خانواده درمانگر و درمانگر نوجوان

دکتر سروش محمدی کلهری، با داشتن مدرک تحصیلی دکتری روانشناسی سلامت هم اکنون به عنوان خانواده درمانگر و درمانگر نوجوان با مرکز مشاوره یاسان همکاری می کند.

 

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی دكتری تخصصی روانشناسی سلامت، 1398، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنكابن

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از سال تحصیلی 1393 الی 1395، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن(معدل 18.17)

 •  کارشناسی روانشناسی بالینی از سال تحصیلی1385الی 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن(معدل كل 18.06)

 

افتخارات و جوایز

 • رتبه دوم دانشجویی كارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد رودهن، 1389.

 • بورسیه در مقطع كارشناسی ارشد روانشناسی رشد، دانشگاه مدیترانه شرقی، قبرس شمالی، 2013-2012.

 • پژوهشگر برتر در اولین كنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی تهران، 1393.

 • دانشجو و پژوهشگر برتر در بین اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 18 اردیبهشت ماه 1396.

 

سوابق شغلی

1- مربی امور تربیتی، مركز شبه خانواده شهید فیاض بخش لواسان، بهزیستی شمیرانات( 93-1392) به مدت 17.5 ماه(طرح مصوبه وزارت بهداشت برای فارغ التحصیلان روانشناسی بالینی)

2- پژوهشگر  بالینی و مجری طرحهای تحقیقاتی مركز تحقیقات روانپزشكی و روانشناسی بیمارستان روانپزشكی روزبه، از سال 1392 تا اكنون.

3- مدرس و روانشناس كودك و نوجوان(ارزیابی، تشخیص ، غربالگری ودرمان كودكان پیش دبستانی)، سرای محله دریان نو ستارخان ازتیرماه  تا شهریور سال 1394.

4- سرپرست و مسئول فنی مركز خیریه و نیكوكاری بهار ادب(بهزیستی شمیرانات)، آبان 1394 تا آذر 1396.

5- روانشناس بالینی كلینیك تخصصی و فوق تخصصی سلامت روان، تحت نظارت پروفسور محمد رضا محمدی، استاد تمام و فوق تخصص روانپزشكی كودك و نوجوان دانشگاه علوم پزشكی تهران، آذرماه 1396- تا اكنون.

6- روان درمانگر مركز تحقیقات روانپزشكی و روانشناسی بیمارستان روانپزشكی روزبه، تحت نظارت پروفسور محمد رضا محمدی، استاد تمام و فوق تخصص روانپزشكی كودك و نوجوان دانشگاه علوم پزشكی تهران، مهرماه 1396.

7- پژوهشگر، مجری و استاد راهنمای طرحهای تحقیقاتی مركز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، از تیر ماه 1397.

8- مدرس گروه روانشناسی، دانشكده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد یادگارامام خمینی(ره) شهرری، از مهرماه 1397)سابقه تدریس دروس: روانشناسی عمومی 1 و 2، تاریخچه و مكاتب روانشناسی، آسیب شناسی روانی 1، پژوهشهای علمی و انفرادی، روانشناسی تحولی 1 و2، روانشناسی شناختی، احساس و ادراك و روانشناسی تجربی، مشاوره و نظریه های روان درمانی، روانشناسی سلامت، اصول روانشناسی بالینی، آزمونهای روانشناختی 1، روانشناسی فیزیولوژیک)

9- روانشناس بالینی مركز خدمات مشاوره و روانشناسی فرا نگاه نو، تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، از فروردین 1398 تا تیرماه 1399.

10- روانشناس بالینی و مدرس دوره های آموزشی عمومی و تخصصی سرای محله اسكندری، از خرداد تا تیرماه 1398.

11- پژوهشگر و مجری طرحهای تحقیقاتی مركز تحقیقات سایكوز، بیمارستان روانپزشكی رازی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از تیرماه 1398.

12- روانشناس بالینی موسسه غیرانتفاعی دارالکرام، از آبان 1398 تا شهریور 1399.

13- روانشناس بالینی و روان درمانگر کلینیک روانشناسی و روانپزشکی ارگانیک مایندد، موسس و مسئول فنی: آقای دکتر بهزاد چاوشی، تحت نظارت سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و نوجوانان و  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، از خردادماه 1399 تا هم اکنون.

 

دوره های كارورزی بالینی

 • دوره كارورزی بالینی در مرکز مشاوره مهر تابان تحت نظارت دكتر علیرضا جزایری(روانپزشك) و دكتر امیر هوشنگ مهریار(روانشناس بالینی) از 1392-1393.

 • دوره كارورزی بالینی در بیمارستان روانپزشكی روزبه، درمانگاه و بخش كودكان و نوجوانان، تحت نظارت پروفسور محمد رضا محمدی، استاد تمام و فوق تخصص روانپزشكی كودك و نوجوان دانشگاه علوم پزشكی تهران، 1392- 1395.

 

انتشار مقاله در مجله ISI

 Alavi, S., Mohammadi, M., Souri, H., Mohammadi Kalhori, S., Jannatifard, F., & Sepahbodi, G. (2016). Personality, Driving Behavior and Mental Disorders Factors as Predictors of Road Traffic Accidents Based on Logistic Regression. Iranian Journal of Medical Sciences, 42(1), 24-31.

 

انتشار مقالات در مجلات علمی- پژوهشی

 • تعیین ویژگی های شناختی-رفتاری رانندگان اتوبوس و كامیون طی سوانح ترافیكی 1393-1392. سید سلمان علوی، محمد رضا محمدی، حمید سوری، فرشته جنتی فرد، سروش محمدی كلهری. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحات 223 تا 232.

 • Mohammadi Kalhori, S., Mohammadi, M., Alavi, S., Jannatifard, F., Sepahbodi, G., Baba Reisi, M., Sajedi, S., Farshchi, M., KhodaKarami, R., & Hatami Kasvaee, V. (2015). Validation and Psychometric Properties of Mobile Phone Problematic Use Scale (MPPUS) in University Students of Tehran. Iranian Journal of Psychiatry, 10(1), 25-31. Retrieved from http://ijps.tums.ac.ir/index.php/ijps/article/view/48

 • Mojtaba Farshchi, Mohammad babaraeisi, Rasoul Khodakarami, Soroush Mohammadi Kalhori, Vahid Hatami Kasvaee, Zahra Rounagh. Effectiveness of psychotherapy based on the quality of life improvement, marital satisfaction and conflict resolution skills in conflicting couples" (2014). International Journal of Psychology and Behavioral Research. Vol. 1, No. 3, in April 2014.

 • Mohammadi, M., Alavi, S., Farokhzad, P., Jannatifard, F., Mohammadi Kalhori, S., Sepahbodi, G., Baba Reisi, M., Sajedi, S., Farshchi, M., Khoda Karami, R., Hatami Kasvaee, V., Sepasi, N., & Alavi, S. (2016). The Validity and Reliability of the Persian Version of Test of Mobile Phone Dependency (TMD) . Iranian Journal of Psychiatry, 10(4), 265-272. Retrieved from http://ijps.tums.ac.ir/index.php/ijps/article/view/578

 • Alavi, S., Mohammadi, M., Soori, H., Mohammadi Kalhori, S., Sepasi, N., Khodakarami, R., Farshchi, M., Hasibi, N., Rostami, S., Razi, H., & Babareisi, M. (2016). Iranian Version of Manchester Driving Behavior Questionnaire (MDBQ): Psychometric Properties. Iranian Journal of Psychiatry, 11(1), 37-42. Retrieved from http://ijps.tums.ac.ir/index.php/ijps/article/view/624

 • Mohammad babaraeisi, Malek Mirhashemi, Mojtaba Farshchi, Soroush Mohammadi Kalhori, Vahid Hatami Kasvaee and sahar sajedi. Compare of frustration intolerance between child labor and non-labor children. Journal of Novel Applied Sciences. 2014-3-1/1303-1306.

 • Alavi, S., Mohammadi, M., Jannatifard, F., Mohammadi Kalhori, S., Sepahbodi, G., BabaReisi, M., Sajedi, S., Farshchi, M., KhodaKarami, R., & Hatami Kasvaee, V. (2016). Assessment of Semi-Structured Clinical Interview for Mobile Phone Addiction Disorder. Iranian Journal of Psychiatry, 11(2), 115-119. Retrieved from http://ijps.tums.ac.ir/index.php/ijps/article/view/711.

 • Alavi, S. S., Ghanizadeh, M., Mohammadi, M. R., Mohammadi Kalhori, S., Jannatifard, F., & Sepahbodi, G. (2018). The Survey personal and national identity between individual with cell phone addiction disorder and normal smartphone users. Iranian Journal of Psychiatry, 13(1), 15-21. Retrieved from http://ijps.tums.ac.ir/index.php/ijps/article/view/1127.

 • Alavi SS, Mohammadi MR, Hooshyari Z, Mohammadi Kalhori S, Salehi M, Salmanian M, Khaleghi A, Zarafshan H, Ahmadi A, Kamali K, Ahmadi N. Epidemiology of Psychotic Disorders Based on Demographic Variables in Iranian Children and Adolescents. Iran J Psychiatry. 2021;16(1):1-12.

 

 ارائه مقالات علمی در همایشها به صورت سخنرانی

1- ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان "رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و پنج عامل شخصیت با طلاق در بین مراجعه كنندگان به  مركز خانواده ونك در سال 92 "، وحید حاتمی كاسوایی، محمد بابا رئیسی، سروش محمدی كلهری و همكاران، اولین كنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، 20 لغایت 21 خرداد ماه 1393.

2- ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان "اختلالات دوقطبی در میان رانندگان دارای گواهینامه پایه یك"، محمد رضا محمدی، سید سلمان علوی، فرشته جنتی فرد، سروش محمدی كلهری، محمد بابا رئیسی، رسول خدا كرمی، سودابه رستمی، مجتبی فرش چی، حدیث رضی، نیلوفر حسیبی . پنجمین كنگره انجمن روانشناسی ایران، مركز همایش دانشگاه علوم پزشكی تهران، 15 لغایت 17اردیبهشت ماه 1394.

3- ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان "تحلیل روایت های آسیب شناختی زندگی بیماران مبتلا به اسكیزوفرنی: یك مطالعه كیفی، سروش محمدی كلهری، خدیجه ابوالمعالی. ششمین كنگره انجمن روانشناسی ایران، مركز همایش دانشگاه علوم پزشكی تهران، 23 لغایت 25 آبان ماه 1396.

4-Mohammadi Kalhori, S., Mohammadi, M., Alavi, S., Farokhzad, P., Jannatifard, F., Sepahbodi, G., Baba Reisi, M., Sajedi, S., Farshchi, M., Khoda Karami, R., Hatami Kasvaee, V., Sepasi, N., & Alavi, S. (2016). The Validity and Reliability of the Persian Version of Test of Mobile Phone Dependency (TMD). 9th Annual International Addiction Science Congress (ASC2015). Tehran, Razi Convention Center.

 

ارائه مقالات علمی در همایشها به صورت پوستر

1- ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان "تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی(كنترل خشم، ابراز وجود و حل مسئله) بر سلامت روان دختران تحت پوشش بهزیستی شهرستان تنكابن در مقطع سنی 20-14 سال "،خدیجه شورمیچ، رسول خدا كرمی، وحید حاتمی كاسوایی ، محمد بابا رئیسی ، سروش محمدی كلهری  و المیرا دهقانی ، اولین كنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، 20 لغایت 21 خرداد ماه 1393.

2-ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان "بررسی آموزش راهبرهای رفتاری مادران بر كاهش نشانگان كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه-بیش فعالی"، زهرا عازم نیا، سروش محمدی كلهری ،  رسول خدا كرمی،سحر ساجدی ، المیرا دهقانی و محمد بابا رئیسی ، اولین كنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، 20 لغایت 21 خرداد ماه 1393.

3- ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان "مقایسه تحمل ناكامی و بهزیستی نوجوانان كار و غیر كار. محمد بابا رئیسی، وحید حاتمی، محمد حاجی محمد علی شیرازی، مجتبی فرش چی، سروش محمدی كلهری. اولین كنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، 20 لغایت 21 خرداد ماه 1393.

5- ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان " اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود كیفیت زندگی، رضایت زناشویی و مهارت های حل تعارض در زوجین ناسازگار". مجتبی فرش چی، محمد حاجی محمد علی شیرازی، المیرا دهقانی، سروش محمدی كلهری، پیمان شیری، محمد بابا رئیسی. اولین كنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، 20 لغایت 21 خرداد ماه 1393.

6- ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان "تحلیل روایت های رویدادهای  زندگی بیماران مبتلا به اسكیزوفرنی: یك مطالعه كیفی، سروش محمدی كلهری، خدیجه ابوالمعالی. دهمین كنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 23 لغایت 24 اردیبهشت ماه 1397.

7- ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان "رابطه بین معنویت و سلامت روان در سربازان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در سال 1396، علی اكبر صلاحی، سروش محمدی كلهری. دهمین كنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 23 لغایت 24 اردیبهشت ماه 1397.

 

فعالیتهای اجرایی همایشها، كنگره ها و كنفرانس های علمی

 • عضو كمیته اجرایی همایش بین المللی روان شناسی بالینی: ارزیابی، تشخیص و درمان. انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران ، تهران، 1398.

 

تدوین كتاب

 • صلاحی، علی اكبر؛ كبیری، محمد هادی؛ چراغی، اكبر؛ محمدی كلهری، سروش؛ تندكار، نسیم. نوجوانی و هویت. تهران. انتشارات دانشگاه شهید ستاری.

 

برگزاری كارگاه آموزشی، سخنرانی، سمینار و سمپوزیوم

 • مدرس اولین دوره «روان شناسی رشد» به مربیان شیرخوارگاههای مراكز بهزیستی استان تهران، شیر خوارگاه آمنه، مهرماه 1394.

 • مجموعه سمینارهای ادواری، موضوع "اضطراب جدایی در كودكان"، ویژه والدین، سرای محله اسكندری جنوبی، 2 تیرماه 98.

 • سخنرانی تخصصی با عنوان "مقاله نویسی در روانشناسی و علوم رفتاری"، دانشكده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 31 اردیبهشت ماه 98.

 

پرسشگر، همکار، مجری و استاد راهنمای طرحهای تحقیقاتی

1-همکاری اجرایی و نظارت كننده در طرح پژوهش" تعیین  ویژگیهای عوامل انسانی (شخصیتی،شناختی و رفتاری) رانندگان اتوبوس و کامیون طی حوادث جاده ای طی سالهای  93-92" با پیگیری 12 ماهه"، طرح تصویب شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمد رضا محمدی، سید سلمان علوی، سروش محمدی كلهری

2- همکاری اجرایی  در طرح پژوهشی"بررسی ویژگیهای روان سنجی و هنجاریابی  پرسشنامه های مرتبط با اعتیاد به موبایل"، طرح تصویب شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران1393، دکتر محمد رضا محمدی، سید سلمان علوی، سروش محمدی كلهری

3-پرسشگر بالینی در طرح پژوهشی"اپیدمیولوژی اختلالات روانپزشكی كودكان و نوجوانان در كل كشور(31 استان) و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی، سبك زندگی و شخصیت والدین"، طرح تصویب شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، مهرماه 1395.

4- همكار اجرایی و مصاحبه كننده بالینی  طرح پژوهشی "بررسی تأثیر تقویت موج مغزی بتا توسط دستگاه تقویت امواج بر كاهش علائم كمبود توجه و تمركز در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه"، طرح تصویب شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران1397.

5- مجری طرح پژوهشی "مقایسه افسردگی، اضطراب، عزت نفس و خودكارآمدی در مردان و زنان نابارور و بارور در مراكز منتخب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی"، طرح تصویب شده مركز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، شهریور 1397.

6- مجری و استاد راهنمای طرح پژوهشی" مقایسه دلزدگی زناشویی، سبک زندگی و استرس در زنان و مردان نابارور و بارور مراجعه کننده به مراکز وابسته به دانشگاه شهید بهشتی در سال 98 "، طرح تصویب شده مركز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، فروردین 1398.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1-صادقی، مهتاب(1397). بررسی رابطه بین سبک­های یادگیری و سبک­های عشق­ورزی و سبک­های تصمیم­گیری، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

2- مظاهری، پریا(1397). مقایسه­ی دلزدگی زوجین سبک زندگی و استرس در زنان و مردان بارور و نابارور، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

3- جوتویی، المیرا(1397). پیش­بینی طلاق عاطفی براساس میزان رضابت جنسی در زوجین، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

4- نظیف، فاطمه(1397). مقایسه­ی افسردگی مادران شاغل و خانه­دار با اضطراب کودکان (دختر و پسر) 4 تا 6 ساله منطقه 4 تهران، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

5- شكفته فر، امیر(1397). بررسی میزان توافق نسخه فرم کوتاه با نسخه فرم بلند MMPI در تشخیص طیف اختلالات اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

6- جوادی، معصومه(1397). رابطه­ی بین ذهن­آگاهی، احساس حقارت و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان دختر پاه­ی نهم منطقه­ی 18، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

7- سیف زاده، اعظم(1397). بررسی رابطه­ی آمادگی به اعتیاد و عزت­نفس و سلامت روانی دانشجویان روانشناسی دانشگاه یادگار امام، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

8- ابویی مهریزی، زینب(1397). بررسی رابطه­ی استرس شغلی و هوش هیجانی بر رضایت از زندگی و کارمندان شرکت ملی نفت ایران، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

9- میرزایی، سارا(1397). بررسی رابطه­ی کمال­گرایی و هوش هیجانی بر شادکامی دانشجویان روان­شناسی یادگار امام، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

10- كرمی، مهتاب(1397). رابطه­ی کیفیت زندگی و رضایت شغلی و سلامت روان بر عملکرد کارمندان شهرداری منطقه­ی 8 تهران، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

11- تقدیری، حدیث(1397). بررسی رابطه­ی عاطفی خانواده و کنترل هیجان دانش­آموزان ابتدایی پسر پایه ششم دبستان، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

12- صراف، ملیكا(1397). بررسی ویژگیهای شخصیتی و گرایش به خودکشی در زنان سوء مصرف­کننده­ شیشه، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

13- عارف جم، فاطمه(1397). مقایسه رابطه­ی سبک­های دلبستگی و رضات زناشویی در کیفیت زندگی زنان و مردان نابارور و بارور، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

14- البرزی، مهسا(1397). بررسی رابطه­ی اختلالات شخصیت و سلامت روان والدین با اختلالات رفتاری کودکان، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

15- نصیریان، فائزه(1397). بررسی رابطه­ی عزت­نفس و استرس شغلی با رضایت شغلی معلمان ابتدایی منطقه کارخانه قند شهرستان ورامین، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

16- محمدی هارونیه، نیلوفر(1397). رابطه­ی سخت­رویی و خوش­بینی بر تاب آوری دانشجویان روانشناسی دانشگاه یادگار امام، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

17- خانزادی، فاطمه(1397). رابطه­ی سلامت روانی و کیفیت زندگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان یادگار امام، پایان نامه كارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری.

 

شركت در كنگره ها، همایشها، كنفرانس ها و سخنرانی ها

1- شرکت در "دومین همایش ملی روان شناسی و جامعه"، 10 ساعت، دانشگاه آزاد رودهن، تهران،  دی ماه 1386.

2- شرکت در " همایش حرفه ای روان درمانی و مشاوره(نظریه پردازی و كاربرد)"، 10 ساعت، دانشگاه آزاد رودهن، تهران، اسفند ماه 1387.

3-شرکت در " همایش حرفه ای آسیب شناسی روانی و اجتماعی"، 10 ساعت، دانشگاه آزاد رودهن، تهران، آبان ماه 1387.

4-شرکت در "سخنرانی استفاده ازتحقیقات كیفی در مشاوره و روان درمانی "،سخنران: دكتر حسن پاشا شریفی، پژوهشكده علوم شناختی، تهران،  تیر 1389.

5-شرکت در "سخنرانی توانبخشی شناختی با استفاده از كامپیوتر"،سخنران: دكتر دكتر مصطفی نوكنی، پژوهشكده علوم شناختی، تهران،  آبان 1389.

6-شرکت در "سخنرانی ماهانه تازه ها در درمان شناختی-رفتاری، سخنران: دكتر پروانه محمد خانی، انجمن روانشناسی ایران، تهران،  آذر 1390.

7- شرکت در" سمپوزیوم CBT "، سخنرانان: دكتر لادن فتی و دكتر نداعلی بیگی، انجمن روانشناسی ایران ، 25 خرداد ماه 1391.

8-شرکت در "همایش سالیانه روان درمانی"، انجمن علمی روانپزشکان ایران، بیمارستان روزبه، 22-20آذر ماه، 1392.

9-شرکت در "كنفرانس درمانهای نوین روانپزشكی "، دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله، تهران، 26 دی، 1392.

10-شركت در "كنفرانس آشنایی با اختلالات میل جنسی"، پژوهشكده فناوری های نوین علوم علوم پزشكی جهاد دانشگاهی ابن سینا، تهران، 28 آذر 1392.

11-شرکت در "سخنرانی ماهانه فرآیند پیدایش یك نظریه در روانشناسی"، سخنران: دكتر محمود ساعتچی، انجمن روانشناسی ایران، تهران،  آبان 1392.

12-شرکت در "سخنرانی پیرامون ژاك لكان و مرحله آیینه ای"، سخنران: دكتر شاهرخ علیمرادیا ن (از كشور فرانسه )،انجمن روانشناسی ایران با همكاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران،  بهمن 1392.

13- شرکت در "جلسه تحلیل فیلم مبارزه خاموش به مناسبت روز جهانی مبارزه بر علیه خشونت زنان(25 نوامبر)"، مركز سلامت روانشناختی، دانشگاه مدیترانه شرقی،  فاماگوستا، قبرس شمالی 23 نوامبر، 2012.

14-شرکت در " اولین كنگره  علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی”، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، 16 ساعت، 21-20 خرداد ماه 1393.

15-شركت در "همایش اضطراب"، مركز تحقیقات علوم اعصاب شفاء، تهران، مهرماه 1393.

16-شرکت در "كنفرانس ماهانه بخش روانپزشكی بیمارستان آیت الله طالقانی"، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 4 اسفند 1392.

17-شرکت در" پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران"، 24 ساعت،  دانشگاه علوم پزشكی تهران، 15 لغایت 17اردیبهشت ماه 1394.

18-شركت در "نهمین كنگره بین المللی دانش اعتیاد"، دانشگاه علوم پزشكی ایران، 24 ساعت، تهران، 20-18 شهریور 1394.

19-شركت در "دومین كنگره روان كاوی و روان درمانی پویای ایران"، مركز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكی ایران، 24 ساعت، 19 لغایت 21 آبان ماه 1395.

20-شركت در "دومین سخنرانی انجمن علمی روان درمانی ایران: نگاهی به مقوله ی تلاش و اراده: پدیده ای مغفول در روان پزشكی و روان درمانی"، سخنران: دكتر آذرخش مكری، 19 مردادماه 1396، بیمارستان روان پزشكی روزبه.

21-شرکت در" ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران"، 24 ساعت،  دانشگاه علوم پزشكی تهران، 23 لغایت 25 آبان ماه 1396.

22-شركت در "دهمین كنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی"، 16 ساعت، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 23 لغایت 24 اردیبهشت ماه 1397.

23-شركت در "سلسله نشست های ماهیانه انجمن علمی روان درمانی ایران: سمپوزیوم رشك و حسد"، سخنرانان: دكتر آذرخش مكری، دكتر مهدی تهرانی دوست، دكتر سامرند سلیمی، دكتر عباس امید، 7 تیرماه 1397، بیمارستان روان پزشكی روزبه.

24- شرکت در "سخنرانی درمان مبتنی بر شفقت"، سخنران: دكتر کمیل زاهدی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان( انستیتو روانپزشکی تهران)، تهران،  شهریور 1399.

 

شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی

1-کارگاه آموزشی " سبب شناسی و درمان اختلال های رفتاری بر اساس نظریه آدلر"، 8 ساعت، پروفسور حمید علیزاده، انجمن روانشناسی ایران، دی ماه 1389.

2-کارگاه آموزشی " تشخیص و درمان اختلالات شخصیت"، 8 ساعت، دکترنهاله مشتاق، انجمن روانشناسی ایران ، آبان ماه 1389.

3-کارگاه آموزشی تخصصی " تشخیص اختلال های روانپزشكی"، 8 ساعت، دكتر گودرز عكاشه، مركز خدمات روانشناسی و مشاوره آرمانا، دانشگاه شهید بهشتی، انجمن روانشناسی ایران، اسفند ماه 1389.

4-کارگاه آموزشی " شیوه مقاله نویسی به سبك APA"، 4 ساعت، دكتر حمیدرضا حسن آبادی،  سومین كنگره انجمن روانشناسی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، انجمن روانشناسی ایران، اسفند ماه 1389.

5-کارگاه آموزشی " روش تدوین مقالات علمی"، 16 ساعت، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، بهمن ماه 1390.

6-کارگاه آموزشی " اصول و مبانی رفتاردرمانی شناختی"، 16 ساعت، دکتر حسن حمید پور، انجمن روانشناسی ایران، مرداد ماه 1391.

7-کارگاه آموزشی " آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله های علمی در مجله های آی.اس.آی"، 9 ساعت، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تیرماه 1391.

8-کارگاه آموزشی تخصصی " روانكاوی كودكان"، 5 ساعت، دكتر حمید كمرزرین، انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، شهریور ماه 1391.

9-دوره آموزشی " درمانهای غیر دارویی اعتیاد(MMT) روانشناسان و مشاوران، 50 ساعت، مركز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تیرماه 1394.

10-كارگاه آموزشی " نحوه نگارش cv و Resume"، 8 ساعت، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، مرداد ماه 94. 

11-كارگاه آموزشی " ایده پردازی علمی"، 8 ساعت، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، مرداد ماه 94.

12-كارگاه آموزشی " مقاله نویسی ISI و ISC"، 16 ساعت، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، مرداد ماه 94.

13-كارگاه آموزشی " مقاله نویسی به زبان انگلیسی"، 8 ساعت، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، مرداد ماه 94.

14-كارگاه آموزشی " نرم افزار AMOS"، 16 ساعت، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، اسفند ماه 94.

15-كارگاه آموزشی "مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته"، 16 ساعت، پروفسور شاهین آخوندزاده، معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقیقات روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران، اردیبهشت 96.

16-كارگاه آموزشی "روش تحقیق (1) و (2)"، 16 ساعت، معاونت پژوهشی دانشكده پزشكی و مركز تحقیقات روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران، اردیبهشت 96.

17-دوره  آموزشی"زندگی درمانی اختلال هویت جنسی"، 100 ساعت، تحت نظارت و آموزش پروفسور محمد رضا محمدی، مركز تحقیقات روانپزشكی و روانشناسی بیمارستان روانپزشكی روزبه، مرداد 96.

18-كارگاه آموزشی"مصاحبه ساختار یافته SCID اختلالات روانی"، 6 ساعت، دكتر پروانه محمد خانی، مركز تحقیقات روانپزشكی و روانشناسی بیمارستان روانپزشكی روزبه، بهمن 96.

19-دوره آموزشی" مهارتهای پیشرفته معنویت درمانی بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی"، تحت نظارت و آموزش پروفسور محمد رضا محمدی، 30ساعت، مركز تحقیقات روانپزشكی و روانشناسی بیمارستان روانپزشكی روزبه، اردیبهشت 98.

 

عضویت

 • عضوسازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، شماره عضویت: 24298.

 • عضو جامعه روانشناسی مداخلات اولیه در سلامت روان استرالیا، از سال 2021.

 • عضو دپارتمان اختلال هویت جنسی، مركز تحقیقات روانپزشكی و روانشناسی بیمارستان روانپزشكی روزبه، دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال 1397تا 1398.

 • عضو باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF Club)

 • عضو نخبه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری از سال 1398 تا هم اکنون.

 • عضو وابسته انجمن روانشناسی ایران از سال 1385 تا1387.

 •  عضو انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران از سال 1394 تا 1396.

 • عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد رودهن از سال 1387 تا 1397.

 • عضو انستیتو روانكاوی تهران از سال 1386 تا 1390.

 • عضو انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران از سال 1392 تا كنون.

 • عضو انجمن ایرانی روانشناسی از سال 1393 تا كنون.

 • عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران از سال 1390 تا كنون.

مجله‌ها و فیلم‌ها و پادکست‌های دکتر سروش محمدی کلهری

محصولات مرتبط

فرم ارسال نظر

4 + 7 = ?