به کودک داغدیده این موارد را نگویید

هانیه لواف، ارزیاب و استعدایاب کودک مرکز مشاوره یاسان در این پادکست به رفتارهای اشتباه بزرگسالان در مقابل کودک داغدیده اشاره کرده است و شیوه صحیح برخورد با این کودکان را توضیح داده است. 

به کودک داغدیده این موارد را نگویید

۱۵ شهریور ۱۴۰۰