راهکارهای عملی مواجهه با زلزله برای کودکان

  • تاریخ : ۰۳ خرداد ۱۴۰۰

راهکارهای عملی مواجهه با زلزله برای کودکان

زلزله های اخیر باعث استرس و اضطراب کودکان و خانواده ها شده؛ این ویدئو به زبان ساده و کودکانه برای بچه ها توضیح می دهد چطور در مواجهه با زلزله از خود مراقبت کنند. این ویدئو را به بچه هایی که دوستشان دارید نشان دهید تا بتوانند از خود مراقبت کنند.