گزارش تصویری کارگاه توانمندسازی نوجوان | یاسان

کارگاه توانمندسازی نوجوان

بهترین روانشناسان حوزه نوجوانان در این کارگاه مهارت‌هایی چون اعتماد به نفس، مهارت های تحصیلی، کنترل خشم، ارتباط با دوستان، مدیریت استفاده از موبایل و ... را به نوجوان شما آموزش می دهند.

برای مطالعه جزئیات بیشتر این کارگاه کلیک کنید: کارگاه توانمندسازی نوجوان