چگونه احساسات خود را کنترل کنیم؟

  • تاریخ : ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

چگونه احساسات خود را کنترل کنیم؟

چرا احساسات و هیجانات مهم هستند؟ چطور می‌توانیم آنها را کنترل کنیم؟ در این ویدیوی جذاب با شکل‌گیری احساسات و اهمیت آنها آشنا می‌شوید.