رادیو نوجوان؛ انتخاب رشته

دکتر آسیه اناری، روانشناس بالینی کودک و نوجوان درباره چگونگی انتخاب رشته تحصیلی با نوجوانان عزیز صحبت کرده است.

قسمت اول - انتخاب رشته

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

قسمت دوم - انتخاب رشته

۰۹ مرداد ۱۴۰۰